ولادت حضرت معصومه و روز دختر مبارک باد چاپ

 

ولادت با سعادت حضرت معصومه (س)

و روز دختر مبارک باد

 

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی