پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

سامانه پشتیبانی و مرکز پاسخگویی کانون کشوری دفاترپیشخوان

اطلاعیه ها

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

ملاقات حضوری

سیستم یکپارچه مالی و حسابداری دفاتر پیشخوان دولت

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg


اطلاعیه های سازمان ثبت احوال
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ بروز رسانی سامانه هاي خدمات شهروندي 30/08/97 Public Relations 487
2 آگهی واگذاری خدمات دفاتر پیشخوان Z.Pourrahmat 657
3 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ بروز رسانی فوری سامانه هاي خدمات شهروندي 96|06|01 Public Relations 354
4 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ بروز رسانی سامانه هاي خدمات شهروندي Public Relations 1391
5 اطلاعیه مهم ثبت احوال در خصوص الزام خدمت رسانی دفاتر پیشخوان در روزهای 28 و 29 اردیبهشت Public Relations 926
6 تعرفه های ابلاغی مصوب خدمات ثبت احوال در سال 1395 Z.Pourrahmat 1187
7 قابل توجه دفاتر ارایه کننده خدمات ثبت احوال کشور/بروز رساني سامانه خدمات شهروندي Public Relations 1019
8 قابل توجه دفاتر ارائه دهنده خدمات ثبت احوال Z.Pourrahmat 1203
9 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ اختلال در سیستم ثبت احوال Public Relations 979
10 اطلاعیه خطوط ارتباطی دفاتر ثبت احوال asleshirin 1255
11 آخرین مهلت دفاتر پیشخوان دولت ارایه کننده خدمات ثبت احوال در خصوص نصب پایانه های فروش ویژه پیشخوان Z.Pourrahmat 1849
12 قابل توجه دفاتر ارایه کننده خدمات ثبت احوال کشور/بروز رساني سامانه خدمات شهروندي Public Relations 1951
13 ضرورت اخذ خط دوم مخابرات از سوی دفاتر ارائه کننده خدمات ثبت احوال Z.Pourrahmat 1739
14 بخشنامه ضرورت اخذ خط دوّم ساین در دفاتر پیشخوان خدمات دولت Public Relations 1637
15 قابل توجه نمایندگان فنی استان ها و دفاتر پیشخوان Z.Pourrahmat 1809
16 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ اختلال در سیستم ثبت احوال Public Relations 1545
17 قابل توجه مدیران دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور (ارائه کننده خدمات ثبت احوال ) Z.Pourrahmat 1717
18 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/آخرین تنظیمات کانکش های ثبت احوال Public Relations 1578
19 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ تکمیلی در خصوص تنظیمات جدید شبکه کارت هوشمند ملی(18.03.95) Public Relations 2108
20 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ در خصوص تنظیمات جدید شبکه کارت هوشمند ملی(13.03.95) Public Relations 1944
21 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ تکمیلی در خصوص تغییر در تنظیمات (client) Public Relations 1810
22 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ در خصوص مشکلات سیستم ثبت احوال Public Relations 3252
23 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ تکمیلی در خصوص تغییر در تنظیمات (client) Public Relations 2879
24 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ در خصوص تغییر در تنظیمات (client) Public Relations 3414
25 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ اختلا موقت در سیستم ثبت احوال Public Relations 1622
26 درستورالعمل صدور گواهی فنی مدیر فنی ثبت احوال جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان دولت Public Relations 4247
27 نامه کانون کشوری به ثبت احوال در خصوص مشکلات پیش آمده طی روزهای اخیر Public Relations 1738
28 اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ در خصوص تغییر در تنظیمات (client) Public Relations 2009
29 قابل توجه دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات ثبت احوال/اطلاعیه مهم سازمان ثبت احوال کشور Public Relations 2005
30 اطالاعیه خدمات ثبت احوال/ در خصوص عکاسی در دفاتر پیشخوان Public Relations 2208
31 اطلاعیه در خصوص اختلال در سرویس اینترنت شرکت مخابرات ایران Public Relations 1775
32 اطلاعیه در خصوص سرویس های ثبت احوال ارائه شده بر روی شبکه SIN Public Relations 1870
33 قابل توجه دفاترارائه کننده خدمات ثبت احوال استان تهران Public Relations 1682
34 اطلاعیه شماره (7) طرح SIN/ در خصوص نامه ارسالی مخابرات ایران برای استان های کشور Public Relations 1807
35 اطلاعیه شماره(2)ثبت احوال در خصوص برقراری خط SINو تجهیز دفاتر رتبه 1و2 Public Relations 2333
36 اطلاعیه درخصوص تغییر بسترارائه خدمات سازمان ثبت احوال Public Relations 3110
 

منوی اصلی

ورود به تالار گفتگودستورالعمل ها و بخشنامه ها

logo-samandehi