پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

اطلاعیه ها

سامانه پشتیبانی واحد فن آوری کانون دفاتر پیشخوان دولت

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg


اطلاعیه های خدمات سازمان امور مالیااتی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اطلاعیه درخصوص برگزاری دوره آموزش ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی استان تهران Public Relations 101
2 برنامه آموزش اظهارنامه های مالیاتی (بازنشر) Z.Pourrahmat 717
3 قابل توجه دفاتر متقاضی شرکت در دوره مالیات ارزش افزوده Z.Pourrahmat 777
4 قابل توجه کلیه دفاتری که مشمول مالیات غیرمتعارف و جرایم مالیات ارزش افزوده شده اند Public Relations 699
5 برگزرای جلسه کارشناسی مشکلات مالیات مشاغل خودرو Public Relations 654
6 قابل توجه دفاترپیشخوان ارایه کننده خدمات بیمه سلامت Z.Pourrahmat 773
7 قابل توجه دفاترپیشخوان ارایه کننده خدمات بیمه سلامت Public Relations 780
8 معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس توجیهی مالیات ارزش افزوده Public Relations 700
9 توقف بررسی پرونده های ارزش افزوده دفاتر پیشخوان دولت در هیات های بدوی Public Relations 776
10 دستور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاتر پیشخوان دولت Z.Pourrahmat 830
11 اطلاعیه شماره (56) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص قطع سرویس تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت Public Relations 1230
12 اطلاعیه شماره (55) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1219
13 هماهنگی کانون جهت تقویت ارتباط سازمان مالیاتی با هدف رفع مشکل کندی شبکه دفاتر کشور Public Relations 895
14 اطلاعیه شماره (54) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 812
15 اطلاعیه خدمات سازمان امور مالیاتی/ برگزاری دوره تکمیلی آموزش برای دفاتر استان تهران Public Relations 778
16 اطلاعیه در خصوص دفاتر مشارکت کننده در دوره آموزشی مالیات استان تهران Public Relations 683
17 اطلاعیه شماره (53) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص گزارش ارزیابی مودیان Public Relations 833
18 اطلاعیه شماره (52) مالیات بر مشاغل خودرو/آخرین مهلت در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 930
19 دوره آموزشی خدمات سازمان امور مالیاتی برای دفاتر استان تهران برگزار شد Public Relations 829
20 اطلاعیه تکمیلی درخصوص برگزاری دوره آموزش ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی استان تهران Public Relations 754
21 اطلاعیه شماره (51) مالیات بر مشاغل خودرو/ اطلاعیه تکمیلی در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 616
22 اطلاعیه شماره (50) مالیات بر مشاغل خودرو/در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 778
23 ««اطلاعیه درخصوص ارائه اظهار نامه های مالیاتی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان تهران»» Public Relations 956
24 قابل توجه دفاتر پیشخوان استان تهران(زمان و مکان برگزاری دوره آموزشی مالیات/اردیبهشت95) Public Relations 3076
25 اطلاعیه در خصوص ممنوعیت استقرار دفاتر و یا نمایندگان آنها در ادارات سازمان مالیاتی و اتحادیه ها و ... Public Relations 949
26 اطلاعیه شماره (1) ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی( اظهارنامه الف،ب،ج) معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی(اردیبهشت 95) Public Relations 1935
27 اطلاعیه شماره (49) مالیات بر مشاغل خودرو/عدم تعیین تکلیف فیش های مفاصا حساب Public Relations 913
28 اطلاعیه شماره (48) مالیات بر مشاغل خودرو/ آخرین نکات قابل توجه درخصوص سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو Public Relations 3540
29 جلسه هماهنگی برای رفع مشکلات ارائه خدمات مالیات مشاغل خودروئی برای سال آینده برگزار شد Public Relations 978
30 پس از شش ماه پیگیری و مذاکره فشرده مشکل مالیات ارزش افزوده دفاتر ساماندهی می شود. Public Relations 2381
31 اطلاعیه شماره (47) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1270
32 موضوع مالیات ارزش افزوده دفاترپیشخوان دولت در مسیر جدیدی قرار گرفت Public Relations 935
33 برگزاری جلسه با مدیر کل مالیات ارزش افزوده اجرایی Public Relations 845
34 اطلاعیه در خصوص مالیات ارزش افزوده Public Relations 969
35 پاسخ نامه 5025 کانون از سوی سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 956
36 اطلاعیه شماره (46) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 547
37 ثبت اظهارنامه مالیات مشاغل خودرو فعال شد Public Relations 1398
38 فعال شدن سامانه مالیاتی طی هفته آتی Public Relations 1181
39 اهدا جایزه و لوح تقدیر شش دفتر اول در خصوص ثبت اظهارنامه Public Relations 1625
40 امکان ارسال اظهارنامه اصلاحی مشاغل خودرو پس از 31 تیرماه Public Relations 1294
41 پایان زمان ثبت اطلاعات الکترونیکی اظهار نامه 31.04.1394 Public Relations 1010
42 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1367
43 اطلاعیه در خصوص پیگیری انجمن های استانی جهت جلوگیری از فعالیت کافی نت ها برای ارائه Public Relations 1167
44 هوشیاری دفاتر درخصوص ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی Public Relations 1160
45 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور/ فعال شدن دسترسی Public Relations 1502
46 قیمت خدمات مالیاتی اظهار نامه های سند الف و ب و ج اعلام شد. Public Relations 3326
47 قابل توجه دفاتر پیشخوان استان تهران(زمان و مکان برگزاری دوره آموزشی مالیات) Public Relations 1162
48 اطلاعیه مجدد در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1952
49 اطلاعیه شماره (45) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1482
50 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1510
51 اطلاعیه شماره (3)درخصوص آخرین فرصت معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 1156
52 اطلاعیه شماره (2)درخصوص معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 1110
53 معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 2473
54 اطلاعیه شماره (44) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص دسترسی مشروط Public Relations 2077
55 اطلاعیه شماره (43) مالیات بر مشاغل خودرو Public Relations 2346
56 اطلاعیه شماره (42) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برگزاری مرحله دوم آموزش استان تهران Public Relations 2359
57 اطلاعیه شماره (41) مالیات بر مشاغل خودرو/ مهلت 7 روزه دسترسی موقت Public Relations 1584
58 اطلاعیه شماره (40) مالیات بر مشاغل خودرو/ 93/11/04 پایان زمان موقت دسترسی برروی اینترنت Public Relations 1420
59 اطلاعیه شماره (39) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برقراری موقت سرویس برای دفاتر فاقد طرح SIN Public Relations 1591
60 اطلاعیه شماره (38) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برگزاری مرحله دوم آموزش استان خراسان رضوی Public Relations 1584
61 اطلاعیه شماره (37) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص عدم ارائه سرویس برروی اینترنت Public Relations 1488
62 اطلاعیه شماره (36) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص ثبت نام دردوره آموزش تکمیلی Public Relations 2889
63 اطلاعیه شماره (35)در خصوص برگزاری دوره آموزش تکمیلی مالیات Public Relations 1922
64 اطلاعیه شماره (34) خدمات سازمان امور مالیاتی/زمان و مکان برگزرای آموزش دفاتر استان کهگلویه و بویراحمد Public Relations 1186
65 اطلاعیه شماره (33) خدمات سازمان امور مالیاتی/زمان و مکان برگزرای آموزش دفاتر استان کرمانشاه Public Relations 1689
66 اطلاعیه شماره (32) خدمات سازمان امور مالیاتی/ثبت نام جهت آموزش دفاتر استان کرمانشاه Public Relations 2103
67 اطلاعیه شماره (31) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر پیشخوان دقت نمایند بدیهی 3358
68 اطلاعیه شماره (30) خدمات سازمان امور مالیاتی/ قابل توجه دفاتر پیشخوان بدیهی 2296
69 قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت آذربایجان شرقی بدیهی 1495
70 اطلاعیه شماره (29) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اطلاعیه مهم در خصوص خطای خاص و لیست به روز شده سؤالات متداول بدیهی 1595
71 اطلاعیه شماره (28) خدمات سازمان امور مالیاتی/ استعلام ارقام منفی در ستون بستانکاری؛ گزارش ارزیابی و بدهکار شدن مجدد مودی پس از پرداخت قبض صادر شده سیستم از سازمان و پاسخ سازمان بدیهی 1805
72 اطلاعیه شماره (27) خدمات سازمان امور مالیاتی/ صدور مفاصاحساب تا تاریخ روز جاری در سال 93 فقط در صورت نیاز به نقل و انتقال خودرو بدیهی 1425
73 اطلاعیه شماره (26) خدمات سازمان امور مالیاتی/ آخرین لیست سؤالات متداول سامانه مالیات مشاغل بدیهی 1364
74 اطلاعیه شماره (25) خدمات سازمان امور مالیاتی/ معافیت برای مؤدیان با چند خودرو بدیهی 1489
75 اطلاعیه شماره (24) خدمات سازمان امور مالیاتی/ سؤالات متداول جدید بدیهی 1380
76 اطلاعیه شماره (23) خدمات سازمان امور مالیاتی/ فعال سامانه شدن مالیات مشاغل خودرو برای استان تهران بدیهی 1841
77 اطلاعیه شماره (22) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مؤدیان استان تهران به دفاتر شهرستان استان خود راهنمایی شوند بدیهی 1287
78 اطلاعیه شماره (21) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مرتفع شدن اشکالات بدیهی 1449
79 اطلاعیه شماره (20) خدمات سازمان امور مالیاتی/ امکان صدور مفاصا حساب برای خودروهایی که VIN آنها با VIRT شروع می‌شود بدیهی 1270
80 اطلاعیه شماره (19) خدمات سازمان امور مالیاتی/ قطع دسترسی دفاتر استان تهران به علت بروزرسانی پایگاه اطلاعات در سامانه امور مالیاتی بدیهی 1395
81 اطلاعیه شماره (18) خدمات سازمان امور مالیاتی/ عدم امکان صدور اظهارنامه به دلیل فقدان اطلاعات/ اظهارنامه هایی که از سیستم قدیم منتقل نشده اند بدیهی 1557
82 95 درصد مشکلات مربوط به صدور مفاصا حساب برطرف شد/ ارائه خدمات به صورت فراگیر برای کلیه دفاتر بدیهی 1374
83 اطلاعیه شماره (17) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر پیشخوان سراسر کشور نسبت به مطالعه راهنمای سیستم و لیست سوالات متداول اقدام نمایند بدیهی 1899
84 اطلاعیه شماره (16) خدمات سازمان امور مالیاتی/ راهنمای صدور مفاصا حساب سامانه مالیات مشاغل خودرو فقط در شهر تهران بدیهی 3346
85 ابلاغیه خدمات جدید سازمان امور مالیاتی در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت بدیهی 1347
86 اطلاعیه شماره (15) خدمات سازمان امور مالیاتی/ توضیحات در خصوص شماره های اعلام شده بدیهی 1387
87 اطلاعیه شماره (14) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر تهران نسبت به درج مفاصا حساب اقدام نمایند بدیهی 1026
88 اطلاعیه شماره (13) خدمات سازمان امور مالیاتی/ پیگیری مستمر کانون به منظور رفع مشکل ثبت اطلاعات مالیات شهرستانهای اطراف تهران بدیهی 933
89 اطلاعیه شماره (12) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر تا اطلاع ثانوی از صدور مفاصا حساب جدید و تغییر مالکیت برای مؤدیان خودداری نمایند بدیهی 1850
90 اطلاعیه شماره (11) خدمات سازمان امور مالیاتی/ افزایش 25 درصدی درآمد دفاتر پیشخوان در حوزه مالیات بر مشاغل خودرویی بدیهی 1598
91 اطلاعیه شماره (10) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اطلاعیه فوری و مهم برای دفاتر بدیهی 1950
92 اطلاعیه شماره (9) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اعلام شماره های جدید واحد پشتیبانی فنی بدیهی 2256
93 اطلاعیه شماره (8) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مشکل پرینت مفاصا حساب مالیاتی برطرف خواهد شد بدیهی 1775
94 فراخوان ارائه خدمات مالیات بر مشاغل خودرو از طریق سامانه epishkhan.ir برای دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور بدیهی 2989
95 اطلاعیه شماره (7) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اصلاحیه نرخ جدید خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1637
96 اطلاعیه شماره (6) خدمات سازمان امور مالیاتی/ از روز سه شنبه ارائه خدمات مالیات مشاغل از طریق سامانه جدید بدیهی 1686
97 اطلاعیه شماره (5) خدمات سازمان امور مالیاتی/ آموزش سامانه مالیات مشاغل خودرویی برگزار می‌شود/ از روز دوشنبه سامانه جدید فعال خواهد بود بدیهی 2661
98 اطلاعیه شماره (4) خدمات سازمان امور مالیاتی/ کارگاه آموزشی ماده 169 سازمان امور مالیاتی امروز برگزار نمی‌گردد بدیهی 1301
99 اطلاعیه شماره (3) خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1395
100 اطلاعیه شماره (2) خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1769
 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 2

منوی اصلی

ورود به تالار گفتگودستورالعمل ها و بخشنامه ها

logo-samandehi