پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

اطلاعیه ها

سامانه پشتیبانی واحد فن آوری کانون دفاتر پیشخوان دولت

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg


اطلاعیه های خدمات سازمان امور مالیااتی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 قابل توجه دفاتر متقاضی شرکت در دوره مالیات ارزش افزوده Z.Pourrahmat 618
2 قابل توجه کلیه دفاتری که مشمول مالیات غیرمتعارف و جرایم مالیات ارزش افزوده شده اند Public Relations 591
3 برگزرای جلسه کارشناسی مشکلات مالیات مشاغل خودرو Public Relations 545
4 قابل توجه دفاترپیشخوان ارایه کننده خدمات بیمه سلامت Z.Pourrahmat 693
5 قابل توجه دفاترپیشخوان ارایه کننده خدمات بیمه سلامت Public Relations 701
6 معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس توجیهی مالیات ارزش افزوده Public Relations 595
7 توقف بررسی پرونده های ارزش افزوده دفاتر پیشخوان دولت در هیات های بدوی Public Relations 685
8 دستور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاتر پیشخوان دولت Z.Pourrahmat 727
9 اطلاعیه شماره (56) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص قطع سرویس تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت Public Relations 1128
10 اطلاعیه شماره (55) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1143
11 هماهنگی کانون جهت تقویت ارتباط سازمان مالیاتی با هدف رفع مشکل کندی شبکه دفاتر کشور Public Relations 823
12 اطلاعیه شماره (54) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 750
13 اطلاعیه خدمات سازمان امور مالیاتی/ برگزاری دوره تکمیلی آموزش برای دفاتر استان تهران Public Relations 698
14 اطلاعیه در خصوص دفاتر مشارکت کننده در دوره آموزشی مالیات استان تهران Public Relations 619
15 اطلاعیه شماره (53) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص گزارش ارزیابی مودیان Public Relations 754
16 اطلاعیه شماره (52) مالیات بر مشاغل خودرو/آخرین مهلت در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 851
17 دوره آموزشی خدمات سازمان امور مالیاتی برای دفاتر استان تهران برگزار شد Public Relations 757
18 اطلاعیه تکمیلی درخصوص برگزاری دوره آموزش ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی استان تهران Public Relations 686
19 اطلاعیه شماره (51) مالیات بر مشاغل خودرو/ اطلاعیه تکمیلی در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 551
20 اطلاعیه شماره (50) مالیات بر مشاغل خودرو/در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 700
21 ««اطلاعیه درخصوص ارائه اظهار نامه های مالیاتی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان تهران»» Public Relations 845
22 قابل توجه دفاتر پیشخوان استان تهران(زمان و مکان برگزاری دوره آموزشی مالیات/اردیبهشت95) Public Relations 3000
23 اطلاعیه در خصوص ممنوعیت استقرار دفاتر و یا نمایندگان آنها در ادارات سازمان مالیاتی و اتحادیه ها و ... Public Relations 880
24 اطلاعیه شماره (1) ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی( اظهارنامه الف،ب،ج) معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی(اردیبهشت 95) Public Relations 1781
25 اطلاعیه شماره (49) مالیات بر مشاغل خودرو/عدم تعیین تکلیف فیش های مفاصا حساب Public Relations 843
26 اطلاعیه شماره (48) مالیات بر مشاغل خودرو/ آخرین نکات قابل توجه درخصوص سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو Public Relations 3266
27 جلسه هماهنگی برای رفع مشکلات ارائه خدمات مالیات مشاغل خودروئی برای سال آینده برگزار شد Public Relations 913
28 پس از شش ماه پیگیری و مذاکره فشرده مشکل مالیات ارزش افزوده دفاتر ساماندهی می شود. Public Relations 2308
29 اطلاعیه شماره (47) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1176
30 موضوع مالیات ارزش افزوده دفاترپیشخوان دولت در مسیر جدیدی قرار گرفت Public Relations 866
31 برگزاری جلسه با مدیر کل مالیات ارزش افزوده اجرایی Public Relations 785
32 اطلاعیه در خصوص مالیات ارزش افزوده Public Relations 890
33 پاسخ نامه 5025 کانون از سوی سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 888
34 اطلاعیه شماره (46) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 520
35 ثبت اظهارنامه مالیات مشاغل خودرو فعال شد Public Relations 1342
36 فعال شدن سامانه مالیاتی طی هفته آتی Public Relations 1130
37 اهدا جایزه و لوح تقدیر شش دفتر اول در خصوص ثبت اظهارنامه Public Relations 1572
38 امکان ارسال اظهارنامه اصلاحی مشاغل خودرو پس از 31 تیرماه Public Relations 1241
39 پایان زمان ثبت اطلاعات الکترونیکی اظهار نامه 31.04.1394 Public Relations 965
40 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1329
41 اطلاعیه در خصوص پیگیری انجمن های استانی جهت جلوگیری از فعالیت کافی نت ها برای ارائه Public Relations 1109
42 هوشیاری دفاتر درخصوص ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی Public Relations 1117
43 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور/ فعال شدن دسترسی Public Relations 1441
44 قیمت خدمات مالیاتی اظهار نامه های سند الف و ب و ج اعلام شد. Public Relations 3178
45 قابل توجه دفاتر پیشخوان استان تهران(زمان و مکان برگزاری دوره آموزشی مالیات) Public Relations 1106
46 اطلاعیه مجدد در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1910
47 اطلاعیه شماره (45) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1435
48 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1458
49 اطلاعیه شماره (3)درخصوص آخرین فرصت معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 1102
50 اطلاعیه شماره (2)درخصوص معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 1067
51 معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 2399
52 اطلاعیه شماره (44) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص دسترسی مشروط Public Relations 2012
53 اطلاعیه شماره (43) مالیات بر مشاغل خودرو Public Relations 2291
54 اطلاعیه شماره (42) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برگزاری مرحله دوم آموزش استان تهران Public Relations 2318
55 اطلاعیه شماره (41) مالیات بر مشاغل خودرو/ مهلت 7 روزه دسترسی موقت Public Relations 1536
56 اطلاعیه شماره (40) مالیات بر مشاغل خودرو/ 93/11/04 پایان زمان موقت دسترسی برروی اینترنت Public Relations 1373
57 اطلاعیه شماره (39) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برقراری موقت سرویس برای دفاتر فاقد طرح SIN Public Relations 1550
58 اطلاعیه شماره (38) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برگزاری مرحله دوم آموزش استان خراسان رضوی Public Relations 1541
59 اطلاعیه شماره (37) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص عدم ارائه سرویس برروی اینترنت Public Relations 1435
60 اطلاعیه شماره (36) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص ثبت نام دردوره آموزش تکمیلی Public Relations 2811
61 اطلاعیه شماره (35)در خصوص برگزاری دوره آموزش تکمیلی مالیات Public Relations 1859
62 اطلاعیه شماره (34) خدمات سازمان امور مالیاتی/زمان و مکان برگزرای آموزش دفاتر استان کهگلویه و بویراحمد Public Relations 1154
63 اطلاعیه شماره (33) خدمات سازمان امور مالیاتی/زمان و مکان برگزرای آموزش دفاتر استان کرمانشاه Public Relations 1632
64 اطلاعیه شماره (32) خدمات سازمان امور مالیاتی/ثبت نام جهت آموزش دفاتر استان کرمانشاه Public Relations 2059
65 اطلاعیه شماره (31) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر پیشخوان دقت نمایند بدیهی 3303
66 اطلاعیه شماره (30) خدمات سازمان امور مالیاتی/ قابل توجه دفاتر پیشخوان بدیهی 2252
67 قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت آذربایجان شرقی بدیهی 1454
68 اطلاعیه شماره (29) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اطلاعیه مهم در خصوص خطای خاص و لیست به روز شده سؤالات متداول بدیهی 1549
69 اطلاعیه شماره (28) خدمات سازمان امور مالیاتی/ استعلام ارقام منفی در ستون بستانکاری؛ گزارش ارزیابی و بدهکار شدن مجدد مودی پس از پرداخت قبض صادر شده سیستم از سازمان و پاسخ سازمان بدیهی 1760
70 اطلاعیه شماره (27) خدمات سازمان امور مالیاتی/ صدور مفاصاحساب تا تاریخ روز جاری در سال 93 فقط در صورت نیاز به نقل و انتقال خودرو بدیهی 1384
71 اطلاعیه شماره (26) خدمات سازمان امور مالیاتی/ آخرین لیست سؤالات متداول سامانه مالیات مشاغل بدیهی 1328
72 اطلاعیه شماره (25) خدمات سازمان امور مالیاتی/ معافیت برای مؤدیان با چند خودرو بدیهی 1445
73 اطلاعیه شماره (24) خدمات سازمان امور مالیاتی/ سؤالات متداول جدید بدیهی 1340
74 اطلاعیه شماره (23) خدمات سازمان امور مالیاتی/ فعال سامانه شدن مالیات مشاغل خودرو برای استان تهران بدیهی 1787
75 اطلاعیه شماره (22) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مؤدیان استان تهران به دفاتر شهرستان استان خود راهنمایی شوند بدیهی 1237
76 اطلاعیه شماره (21) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مرتفع شدن اشکالات بدیهی 1404
77 اطلاعیه شماره (20) خدمات سازمان امور مالیاتی/ امکان صدور مفاصا حساب برای خودروهایی که VIN آنها با VIRT شروع می‌شود بدیهی 1226
78 اطلاعیه شماره (19) خدمات سازمان امور مالیاتی/ قطع دسترسی دفاتر استان تهران به علت بروزرسانی پایگاه اطلاعات در سامانه امور مالیاتی بدیهی 1347
79 اطلاعیه شماره (18) خدمات سازمان امور مالیاتی/ عدم امکان صدور اظهارنامه به دلیل فقدان اطلاعات/ اظهارنامه هایی که از سیستم قدیم منتقل نشده اند بدیهی 1512
80 95 درصد مشکلات مربوط به صدور مفاصا حساب برطرف شد/ ارائه خدمات به صورت فراگیر برای کلیه دفاتر بدیهی 1331
81 اطلاعیه شماره (17) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر پیشخوان سراسر کشور نسبت به مطالعه راهنمای سیستم و لیست سوالات متداول اقدام نمایند بدیهی 1848
82 اطلاعیه شماره (16) خدمات سازمان امور مالیاتی/ راهنمای صدور مفاصا حساب سامانه مالیات مشاغل خودرو فقط در شهر تهران بدیهی 3266
83 ابلاغیه خدمات جدید سازمان امور مالیاتی در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت بدیهی 1305
84 اطلاعیه شماره (15) خدمات سازمان امور مالیاتی/ توضیحات در خصوص شماره های اعلام شده بدیهی 1338
85 اطلاعیه شماره (14) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر تهران نسبت به درج مفاصا حساب اقدام نمایند بدیهی 982
86 اطلاعیه شماره (13) خدمات سازمان امور مالیاتی/ پیگیری مستمر کانون به منظور رفع مشکل ثبت اطلاعات مالیات شهرستانهای اطراف تهران بدیهی 904
87 اطلاعیه شماره (12) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر تا اطلاع ثانوی از صدور مفاصا حساب جدید و تغییر مالکیت برای مؤدیان خودداری نمایند بدیهی 1799
88 اطلاعیه شماره (11) خدمات سازمان امور مالیاتی/ افزایش 25 درصدی درآمد دفاتر پیشخوان در حوزه مالیات بر مشاغل خودرویی بدیهی 1552
89 اطلاعیه شماره (10) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اطلاعیه فوری و مهم برای دفاتر بدیهی 1897
90 اطلاعیه شماره (9) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اعلام شماره های جدید واحد پشتیبانی فنی بدیهی 2211
91 اطلاعیه شماره (8) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مشکل پرینت مفاصا حساب مالیاتی برطرف خواهد شد بدیهی 1732
92 فراخوان ارائه خدمات مالیات بر مشاغل خودرو از طریق سامانه epishkhan.ir برای دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور بدیهی 2914
93 اطلاعیه شماره (7) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اصلاحیه نرخ جدید خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1599
94 اطلاعیه شماره (6) خدمات سازمان امور مالیاتی/ از روز سه شنبه ارائه خدمات مالیات مشاغل از طریق سامانه جدید بدیهی 1640
95 اطلاعیه شماره (5) خدمات سازمان امور مالیاتی/ آموزش سامانه مالیات مشاغل خودرویی برگزار می‌شود/ از روز دوشنبه سامانه جدید فعال خواهد بود بدیهی 2612
96 اطلاعیه شماره (4) خدمات سازمان امور مالیاتی/ کارگاه آموزشی ماده 169 سازمان امور مالیاتی امروز برگزار نمی‌گردد بدیهی 1243
97 اطلاعیه شماره (3) خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1350
98 اطلاعیه شماره (2) خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1701
99 اطلاعیه شماره (1) خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 2265
100 فراخوان شناسایی دفاتر پیشخوان استان تهران جهت شرکت در کارگاه آموزشی انجام فرآیندهای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات فصلی) بدیهی 1737
 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 2

منوی اصلی

ورود به تالار گفتگودستورالعمل ها و بخشنامه ها

logo-samandehi