پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

اطلاعیه ها

سامانه پشتیبانی واحد فن آوری کانون دفاتر پیشخوان دولت

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg


اطلاعیه های خدمات سازمان امور مالیااتی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 قابل توجه دفاتر متقاضی شرکت در دوره مالیات ارزش افزوده Z.Pourrahmat 545
2 قابل توجه کلیه دفاتری که مشمول مالیات غیرمتعارف و جرایم مالیات ارزش افزوده شده اند Public Relations 530
3 برگزرای جلسه کارشناسی مشکلات مالیات مشاغل خودرو Public Relations 483
4 قابل توجه دفاترپیشخوان ارایه کننده خدمات بیمه سلامت Z.Pourrahmat 633
5 قابل توجه دفاترپیشخوان ارایه کننده خدمات بیمه سلامت Public Relations 646
6 معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس توجیهی مالیات ارزش افزوده Public Relations 533
7 توقف بررسی پرونده های ارزش افزوده دفاتر پیشخوان دولت در هیات های بدوی Public Relations 626
8 دستور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاتر پیشخوان دولت Z.Pourrahmat 673
9 اطلاعیه شماره (56) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص قطع سرویس تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت Public Relations 1067
10 اطلاعیه شماره (55) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1089
11 هماهنگی کانون جهت تقویت ارتباط سازمان مالیاتی با هدف رفع مشکل کندی شبکه دفاتر کشور Public Relations 779
12 اطلاعیه شماره (54) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 710
13 اطلاعیه خدمات سازمان امور مالیاتی/ برگزاری دوره تکمیلی آموزش برای دفاتر استان تهران Public Relations 645
14 اطلاعیه در خصوص دفاتر مشارکت کننده در دوره آموزشی مالیات استان تهران Public Relations 565
15 اطلاعیه شماره (53) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص گزارش ارزیابی مودیان Public Relations 710
16 اطلاعیه شماره (52) مالیات بر مشاغل خودرو/آخرین مهلت در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 799
17 دوره آموزشی خدمات سازمان امور مالیاتی برای دفاتر استان تهران برگزار شد Public Relations 706
18 اطلاعیه تکمیلی درخصوص برگزاری دوره آموزش ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی استان تهران Public Relations 641
19 اطلاعیه شماره (51) مالیات بر مشاغل خودرو/ اطلاعیه تکمیلی در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 512
20 اطلاعیه شماره (50) مالیات بر مشاغل خودرو/در خصوص مغایرت های فیش های واریزی مالیاتی Public Relations 657
21 ««اطلاعیه درخصوص ارائه اظهار نامه های مالیاتی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان تهران»» Public Relations 782
22 قابل توجه دفاتر پیشخوان استان تهران(زمان و مکان برگزاری دوره آموزشی مالیات/اردیبهشت95) Public Relations 2952
23 اطلاعیه در خصوص ممنوعیت استقرار دفاتر و یا نمایندگان آنها در ادارات سازمان مالیاتی و اتحادیه ها و ... Public Relations 836
24 اطلاعیه شماره (1) ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی( اظهارنامه الف،ب،ج) معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی(اردیبهشت 95) Public Relations 1714
25 اطلاعیه شماره (49) مالیات بر مشاغل خودرو/عدم تعیین تکلیف فیش های مفاصا حساب Public Relations 798
26 اطلاعیه شماره (48) مالیات بر مشاغل خودرو/ آخرین نکات قابل توجه درخصوص سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو Public Relations 3152
27 جلسه هماهنگی برای رفع مشکلات ارائه خدمات مالیات مشاغل خودروئی برای سال آینده برگزار شد Public Relations 875
28 پس از شش ماه پیگیری و مذاکره فشرده مشکل مالیات ارزش افزوده دفاتر ساماندهی می شود. Public Relations 2256
29 اطلاعیه شماره (47) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1125
30 موضوع مالیات ارزش افزوده دفاترپیشخوان دولت در مسیر جدیدی قرار گرفت Public Relations 812
31 برگزاری جلسه با مدیر کل مالیات ارزش افزوده اجرایی Public Relations 748
32 اطلاعیه در خصوص مالیات ارزش افزوده Public Relations 850
33 پاسخ نامه 5025 کانون از سوی سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 846
34 اطلاعیه شماره (46) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص قطع سرویس جهت بروز رسانی نرم افزار Public Relations 504
35 ثبت اظهارنامه مالیات مشاغل خودرو فعال شد Public Relations 1315
36 فعال شدن سامانه مالیاتی طی هفته آتی Public Relations 1106
37 اهدا جایزه و لوح تقدیر شش دفتر اول در خصوص ثبت اظهارنامه Public Relations 1535
38 امکان ارسال اظهارنامه اصلاحی مشاغل خودرو پس از 31 تیرماه Public Relations 1213
39 پایان زمان ثبت اطلاعات الکترونیکی اظهار نامه 31.04.1394 Public Relations 935
40 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1303
41 اطلاعیه در خصوص پیگیری انجمن های استانی جهت جلوگیری از فعالیت کافی نت ها برای ارائه Public Relations 1080
42 هوشیاری دفاتر درخصوص ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی Public Relations 1093
43 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور/ فعال شدن دسترسی Public Relations 1402
44 قیمت خدمات مالیاتی اظهار نامه های سند الف و ب و ج اعلام شد. Public Relations 3102
45 قابل توجه دفاتر پیشخوان استان تهران(زمان و مکان برگزاری دوره آموزشی مالیات) Public Relations 1079
46 اطلاعیه مجدد در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1879
47 اطلاعیه شماره (45) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص بروز رسانی نرم افزار Public Relations 1413
48 اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور Public Relations 1426
49 اطلاعیه شماره (3)درخصوص آخرین فرصت معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 1072
50 اطلاعیه شماره (2)درخصوص معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 1034
51 معرفی نماینده استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی Public Relations 2359
52 اطلاعیه شماره (44) مالیات بر مشاغل خودرو/درخصوص دسترسی مشروط Public Relations 1985
53 اطلاعیه شماره (43) مالیات بر مشاغل خودرو Public Relations 2259
54 اطلاعیه شماره (42) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برگزاری مرحله دوم آموزش استان تهران Public Relations 2294
55 اطلاعیه شماره (41) مالیات بر مشاغل خودرو/ مهلت 7 روزه دسترسی موقت Public Relations 1512
56 اطلاعیه شماره (40) مالیات بر مشاغل خودرو/ 93/11/04 پایان زمان موقت دسترسی برروی اینترنت Public Relations 1346
57 اطلاعیه شماره (39) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برقراری موقت سرویس برای دفاتر فاقد طرح SIN Public Relations 1522
58 اطلاعیه شماره (38) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص برگزاری مرحله دوم آموزش استان خراسان رضوی Public Relations 1516
59 اطلاعیه شماره (37) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص عدم ارائه سرویس برروی اینترنت Public Relations 1410
60 اطلاعیه شماره (36) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص ثبت نام دردوره آموزش تکمیلی Public Relations 2765
61 اطلاعیه شماره (35)در خصوص برگزاری دوره آموزش تکمیلی مالیات Public Relations 1814
62 اطلاعیه شماره (34) خدمات سازمان امور مالیاتی/زمان و مکان برگزرای آموزش دفاتر استان کهگلویه و بویراحمد Public Relations 1134
63 اطلاعیه شماره (33) خدمات سازمان امور مالیاتی/زمان و مکان برگزرای آموزش دفاتر استان کرمانشاه Public Relations 1591
64 اطلاعیه شماره (32) خدمات سازمان امور مالیاتی/ثبت نام جهت آموزش دفاتر استان کرمانشاه Public Relations 2028
65 اطلاعیه شماره (31) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر پیشخوان دقت نمایند بدیهی 3279
66 اطلاعیه شماره (30) خدمات سازمان امور مالیاتی/ قابل توجه دفاتر پیشخوان بدیهی 2226
67 قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت آذربایجان شرقی بدیهی 1428
68 اطلاعیه شماره (29) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اطلاعیه مهم در خصوص خطای خاص و لیست به روز شده سؤالات متداول بدیهی 1522
69 اطلاعیه شماره (28) خدمات سازمان امور مالیاتی/ استعلام ارقام منفی در ستون بستانکاری؛ گزارش ارزیابی و بدهکار شدن مجدد مودی پس از پرداخت قبض صادر شده سیستم از سازمان و پاسخ سازمان بدیهی 1733
70 اطلاعیه شماره (27) خدمات سازمان امور مالیاتی/ صدور مفاصاحساب تا تاریخ روز جاری در سال 93 فقط در صورت نیاز به نقل و انتقال خودرو بدیهی 1360
71 اطلاعیه شماره (26) خدمات سازمان امور مالیاتی/ آخرین لیست سؤالات متداول سامانه مالیات مشاغل بدیهی 1305
72 اطلاعیه شماره (25) خدمات سازمان امور مالیاتی/ معافیت برای مؤدیان با چند خودرو بدیهی 1412
73 اطلاعیه شماره (24) خدمات سازمان امور مالیاتی/ سؤالات متداول جدید بدیهی 1313
74 اطلاعیه شماره (23) خدمات سازمان امور مالیاتی/ فعال سامانه شدن مالیات مشاغل خودرو برای استان تهران بدیهی 1748
75 اطلاعیه شماره (22) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مؤدیان استان تهران به دفاتر شهرستان استان خود راهنمایی شوند بدیهی 1211
76 اطلاعیه شماره (21) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مرتفع شدن اشکالات بدیهی 1374
77 اطلاعیه شماره (20) خدمات سازمان امور مالیاتی/ امکان صدور مفاصا حساب برای خودروهایی که VIN آنها با VIRT شروع می‌شود بدیهی 1203
78 اطلاعیه شماره (19) خدمات سازمان امور مالیاتی/ قطع دسترسی دفاتر استان تهران به علت بروزرسانی پایگاه اطلاعات در سامانه امور مالیاتی بدیهی 1327
79 اطلاعیه شماره (18) خدمات سازمان امور مالیاتی/ عدم امکان صدور اظهارنامه به دلیل فقدان اطلاعات/ اظهارنامه هایی که از سیستم قدیم منتقل نشده اند بدیهی 1482
80 95 درصد مشکلات مربوط به صدور مفاصا حساب برطرف شد/ ارائه خدمات به صورت فراگیر برای کلیه دفاتر بدیهی 1307
81 اطلاعیه شماره (17) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر پیشخوان سراسر کشور نسبت به مطالعه راهنمای سیستم و لیست سوالات متداول اقدام نمایند بدیهی 1805
82 اطلاعیه شماره (16) خدمات سازمان امور مالیاتی/ راهنمای صدور مفاصا حساب سامانه مالیات مشاغل خودرو فقط در شهر تهران بدیهی 3222
83 ابلاغیه خدمات جدید سازمان امور مالیاتی در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت بدیهی 1276
84 اطلاعیه شماره (15) خدمات سازمان امور مالیاتی/ توضیحات در خصوص شماره های اعلام شده بدیهی 1307
85 اطلاعیه شماره (14) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر تهران نسبت به درج مفاصا حساب اقدام نمایند بدیهی 962
86 اطلاعیه شماره (13) خدمات سازمان امور مالیاتی/ پیگیری مستمر کانون به منظور رفع مشکل ثبت اطلاعات مالیات شهرستانهای اطراف تهران بدیهی 892
87 اطلاعیه شماره (12) خدمات سازمان امور مالیاتی/ دفاتر تا اطلاع ثانوی از صدور مفاصا حساب جدید و تغییر مالکیت برای مؤدیان خودداری نمایند بدیهی 1764
88 اطلاعیه شماره (11) خدمات سازمان امور مالیاتی/ افزایش 25 درصدی درآمد دفاتر پیشخوان در حوزه مالیات بر مشاغل خودرویی بدیهی 1525
89 اطلاعیه شماره (10) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اطلاعیه فوری و مهم برای دفاتر بدیهی 1860
90 اطلاعیه شماره (9) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اعلام شماره های جدید واحد پشتیبانی فنی بدیهی 2172
91 اطلاعیه شماره (8) خدمات سازمان امور مالیاتی/ مشکل پرینت مفاصا حساب مالیاتی برطرف خواهد شد بدیهی 1697
92 فراخوان ارائه خدمات مالیات بر مشاغل خودرو از طریق سامانه epishkhan.ir برای دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور بدیهی 2871
93 اطلاعیه شماره (7) خدمات سازمان امور مالیاتی/ اصلاحیه نرخ جدید خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1569
94 اطلاعیه شماره (6) خدمات سازمان امور مالیاتی/ از روز سه شنبه ارائه خدمات مالیات مشاغل از طریق سامانه جدید بدیهی 1605
95 اطلاعیه شماره (5) خدمات سازمان امور مالیاتی/ آموزش سامانه مالیات مشاغل خودرویی برگزار می‌شود/ از روز دوشنبه سامانه جدید فعال خواهد بود بدیهی 2575
96 اطلاعیه شماره (4) خدمات سازمان امور مالیاتی/ کارگاه آموزشی ماده 169 سازمان امور مالیاتی امروز برگزار نمی‌گردد بدیهی 1217
97 اطلاعیه شماره (3) خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1314
98 اطلاعیه شماره (2) خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 1657
99 اطلاعیه شماره (1) خدمات سازمان امور مالیاتی بدیهی 2217
100 فراخوان شناسایی دفاتر پیشخوان استان تهران جهت شرکت در کارگاه آموزشی انجام فرآیندهای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات فصلی) بدیهی 1709
 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 2

منوی اصلی

ورود به تالار گفتگودستورالعمل ها و بخشنامه ها

logo-samandehi