پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

سامانه پشتیبانی و مرکز پاسخگویی کانون کشوری دفاترپیشخوان

اطلاعیه ها

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

ملاقات حضوری

سیستم یکپارچه مالی و حسابداری دفاتر پیشخوان دولت

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg

خبرراهنمای متقاضیان ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 06 آذر 1391 ساعت 11:02

برای ایجاد و بهره برداری از دفتر پیشخوان دولت، موارد زیر را باید در نظر داشته باشید:


1- ظرفیت توسعه دفاتر در هر استان توسط کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تشکل صنفی دفاتر پیشخوان تعیین می گردد. ایجاد دفتر خارج از ضوابط مصوب کارگروه مذکور، امکان پذیر نیست.
2- توسعه ظرفیت دفاتر براساس آمایش سرزمینی و با مقیاسهایی که از مطالعات کارشناسی در سطح کشور توسط برنامه ریزان ملی صورت گرفته است انجام می گیرد. کارگروههای استانی نیز در چهارچوب سهمیه تعیین شده از سوی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت (به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دبیری رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور) مبادرت به توزیع ظرفیت ایجاد دفاتر در سطح استان می نمایند.
3- پذیرش تقاضای ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت، به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران پس از اعلام فراخوان عمومی صورت می پذیرد. واگذاری پروانۀ ایجاد دفتر خارج از فراخوان برخلاف مقررات و خارج از اختیارات کارگروههای استانی و استانداریهاست. بنا براین در صورتی که تمایل به ایجاد دفتر دارید، تقاضای خود را پس از اعلام فراخوان عمومی در آن استان به دبیرخانه کارگروه پیشخوان دولت تقدیم کنید.
4- شرایط فردی و مکانی متقاضی ایجاد دفتر پیشخوان دولت به شرح زیر است. از ارائۀ تقاضا خارج از موازین مقرّر در آیین نامه خودداری فرمایید چرا که کارگروه استانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورتی که تقاضای واصله را مطابق با مقررات تشخیص ندهند، مجاز به حذف آن خواهند بود.

 

شرايط متقاضيان و اسناد و مدارك مورد نياز براي دريافت پروانه
(پیوست شماره دو - آیین نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت)

الف - متقاضيان دريافت امتياز پروانه دفاتر بايد داراي مشخصات و شرايط ذيل باشند:
1– اشخاص حقيقي
1-1- داراي تابعيت ايراني
1-2- تدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان رسمي كشور
1-3- داشتن اهليت قانوني و نداشتن پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فساد منجر به محروميت از حقوق اجتماعي و اعتياد به مواد مخدر (ارائه تاييد صلاحيتهاي فردي توسط مراجع ذيصلاح) و نداشتن سابقه عضويت در گروهك‌هاي غير قانوني
1-4- دارا بودن گواهي انجام خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذکور
1-5- عدم اشتغال در تشكيلات دولتي با رعايت قوانين و مقررات جاري
1-6- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي کارشناسي مورد تاييد وزارت علوم, تحقيقات و فنآوري و يا حداقل 10سال سابقه کارشناسي کاربردي (بر اساس حکم کارگزيني) در دستگاههاي دولتي.

2– اشخاص حقوقي
2-1- شخص حقوقي بايد غير دولتي و محل ثبت آن در ايران باشد.
2-2- صاحبان امضاء آن تمامي شرايط مذکور در بندهاي 1 الي 5 و مديرعامل و يا يکي از صاحبان امضای آن علاوه بر بندهاي مذکور، شرط بند 6 بخش الف را نيز داشته باشند.

ب- صدور بيش از يک پروانه براي هر متقاضي در سطح کشور صرفا" با موافقت وزارت امکان پذير مي باشد.

ج - متقاضياني که  قبلا پروانه دريافت کرده و پروا